ไตเสื่อมระยะสุดท้าย : ไตเสื่อมระยะ 4 – 5

..กว่าจะรู้ ก็ถึงระยะที่ 4 แล้ว…

โรคไตเสื่อมเป็นโรคที่กว่าเราจะรู้อาการก็มีความเสื่อมไปถึงระยะที่ 4 แล้ว

ไม่วาจะมาสาเหตุเบาหวานลงไต  SLE ลงไต ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ

ไตเสื่อมระยะที่1-3 เราจะดูได้จากการตรวจเลือดอย่างเดียวหมายถึงเราก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติได้

เพราะจะยังไม่มีอาการอะไรที่บอกให้เรารู้เลย

 

แต่โรคไตเสื่อมระยะที่4 จะมีอาการต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เราสังเกตได้ง่าย

หากยังไม่ดูแล และไม่หาทางดูแล  ก็สามารถไปสู่โรคไตเสื่อมระยะที่ 5

ซึ่งในระยะนี้คือเวลารอฟอกไต เป็นเวลาที่ยังมีเวลาชะลอความเสื่อมของไต 

ด้วยการดูแลแบบองค์รวมครบทุกด้านทั้งด้านอาหาร

และการได้รับสารอาหารแบบเจลที่ฟื้นฟูดูแลไตดีขึ้น

                                                   ขอบคุณรูปภาพจาก เพจดูแลผู้ป่วยฟอกไตง่ายนิดเดียวกับ Nurse Mali

ตัวอย่างของผู้ที่ดูแลแบบครบองค์รวม

โรคไตระยะ 4 อาการบวมน้ำ อ่อนเพลีย 4 วันอาการดีขึ้นด้วย UMI HRT

หมายเหตุ ประสบการณ์และผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

ชายหนุ่มวัย 35 ไตระยะสุดท้าย ต้องฟอกไต อ่อนเพลียง่าย ไม่มีแรง ทานUMI 2 ซองต่อวัน 1 อาทิตย์ หายอ่อนเพลีย สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ 

หมายเหตุ ประสบการณ์และผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

 

ผู้สูงอายุวัย 76 ปี เบาหวานลงไต ไตเสื่อมระยะสุดท้าย

 ทาน UMI 2 ซอง HRT 1 ซอง ต่อเนื่อง3 เดือน หมอชะลอการฟอกไต

หมายเหตุ ประสบการณ์และผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

คุณยายไตเสื่อมระยะ4  ทาน UMI 2 HRT 1 ร่วมกับการคุมอาหาร

ค่าไตดีขึ้นจากไตเสิ่มระยะ4 เเหลือระยะ3

หมายเหตุ ประสบการณ์และผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

 

สั่งซื้อ สอบถาม ปรึกษาเพิ่มเติม  คลิ๊ก

เพิ่มเพื่อน

   การดูแลฟื้นฟูไตให้ดีขึ้น การควบคุมอาหารเป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะ 

เพราะเป็นการเลือกที่เข้าไปในร่างกาย เพื่อให้ไตต้องทำงานหนักในการขับเสีย เรียกว่า อาหารที่เข้าร่างกายต้องเป็นมิตรต่อไต

และต้องเลี่ยงอาหารที่ทำร้ายไต เป็นอันตรายต่อไต

ถึงแม้ว่า ไตเสื่อมระยะที่ 4 โดยส่วนมากไม่จำเป็นต้องฟอกไตค่ะ แต่จะป้องกันไม่ให้ไตเสียเร็วขึ้นแทน

โดยผู้ป่วยควรจะจำกัดอาหารบางอย่าง เช่น อาหารที่มีรสเค็ม เกลือ ไข่ ผลไม้ กล้วย มะเขือเทศ ส้ม ถั่ว มันฝรั่ง

จำกัดปริมาณน้ำดื่ม นม น้ำอัดลม

และถ้าความดันโลหิตสูงต้องควบคุมให้ดี

เพราะระดับความดันโลหิตมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการเสื่อมของไต

แม้แต่ความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้โรคไตแย่ลงได้เร็วขึ้น

 

ไตเสื่อมระยะที่ 5 มีอาการรู้สึกคันตามผิวหนังที่แตกแห้ง

อาเจียน ซึม ชักกระตุก (เกิดจากของเสียคั่งในร่างกาย)

เป็นตะคริวอยู่เสมอ (ร่างกายเสียสมดุลของเกลือแร่)

ปัสสาวะมีฟอง (เพราะโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ) บวม (เพราะโซเดิยมอมน้ำไว้

และไตไม่สามารถขับออกมาได้ซึ่งเมื่อไหร่ที่ปัสสาวะน้อยลง

ก็จะทำให้น้ำในร่างกายมีมากขึ้น จนเอ่อล้นท่วมปอด ทำให้เกิดอาการหัวใจวายได้)

 

ฉะนั้น เมื่อถึงระดับนี้ หรือแค่ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรัง ระดับ 4

แพทย์ก็ควรเริ่มพูดคุยเรื่องฟอกไต ล้างไต เพื่อให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมรับการบำบัดทดแทนไต

ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าท้อง หรือทางเส้นเลือดได้แล้ว”

สั่งซื้อ สอบถาม ปรึกษาเพิ่มเติม  คลิ๊ก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวดี !!! คือ ยังมีเวลาอีก 3-6 เดือน

ในการเตรียมตัวให้พร้อมในระหว่างนี้เราต้องควบคุมโรคข้างเคียง

และเตรียมความพร้อมสำหรับการวางเส้น เพื่อไม่ให้การวางเส้นมีปัญหา

ในระหว่างนี้หากผู้ป่วยมีอาการน้ำท่วมปอด แขนขาบวม ตัวบวม

คุณหมออาจจะให้ฟอกฉุกเฉิน หรือ ฟอกแบบชั่วคราวก่อน

ส่วนมากที่พบคือ การฟอกที่หน้าอก หรือ ฟอกที่คอ

การฟอกไต แบบชั่วคราวหรือฉุกเฉินนี้ ไม่ต้องฟอกตลอดชีวิตค่ะ

แต่ก็ต้องดูแลควบคุมเช่นเดียวกับการฟอกไตที่เส้น

ในช่วงเตรียมตัวหรือฟอกไตชั่วคราวอยู่ เพื่อรอการผ่าตัดวางเส้นที่แขนนั้น

 

ช่วงนี้หากคุณลูกค้ามีโอกาส ได้ทาน UMI 2-3 ซอง + HRT 1 ซอง ต่อวัน 

เพื่อฟื้นฟูไต ได้นะคะ

 

คุณตาไตเสื่อมระยะสุดท้้าย ทาน UMI 2-3 ซอง + HRT 1 ซอง ต่อวัน และคุมอาหาร

ค่าไตดีขึ้น

หมายเหตุ ประสบการณ์และผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

 

ไตเสื่อม ระยะ 5 
ค่า GFR เหลือ 5.14% ค่า Cr สูง 
หมอสั่งฟอกไต แต่ยังไม่อยากฟอก
ขอดูแลตัวเองก่อน
ตัดสินใจทาน UMI 2 ซอง + HRT 1 ซอง ต่อวัน

ค่า GFR เพิ่มขึ้นเป็น 7%
ค่า Cr ลดลงเหลือ 8.35
ผลเลือดหลายตัวดีขึ้นด้วย รู้สึกมีแรง
ทานข้าวได้มากขึ้น
หมอ งง! ให้เลื่อนฟอกไตออกไปก่อน

หมายเหตุ ประสบการณ์และผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

ไตเสื่อม ระยะ 5 
ตัดสินใจทาน UMI 2 ซอง + HRT 1 ซอง ต่อวัน

ค่าไตดีขึ้น ลดอาการน้ำท่วมปอด

หมายเหตุ ประสบการณ์และผลลัพธ์ขึ้นกับแต่ละบุคคล

 

สั่งซื้อ สอบถาม ปรึกษาเพิ่มเติม  คลิ๊ก

เพิ่มเพื่อน

Open